SAL-PRODUCT Oy

Betoniteollisuuden kumppani

 

SAL-product Oy 

SAL-product Oy on tamperelainen yritys, joka suunnittelee ja valmistaa koneita ja laitteita betoniteollisuuden tarpeisiin. Koneemme ja laitteemme mahdollistavat sekä seinäelementtien uuden tuotannon järjestämisen että olemassa olevan tuotannon uusimisen. Suunnittelemme tuotantolinjan yhdessä asiakkaan kanssa ja lopulliset tekniset ratkaisut tehdään aina asiakkaan vaatimusten mukaan. 


Laitteistolla voidaan muun muassa valmistaa suurin osa betonielementtitalon elementeistä:sandwich-elementtejä

 • väliseiniä
 • parveke-elementtejä
 • hissikuiluelementtejä
 • sokkeleita, palkkeja ja muita elementtejä

SAL -kippimuotit

SAL -kippimuotit on suunniteltu betonisten sandwich -elementtien valmistukseen. Kippimuoteissa on huomioitu betonielementtien valmistusprosessin vaatimat erikoispiirteet ja valmistuksen joustavuus. Muottia voidaankin käyttää myös muun tyyppisten betonielementtien kuten väliseinien, hissikuiluelementtien ja parveke-elementtien valmistukseen sekä betonisten palkkien, sokkeleiden ja muiden betonielementtien valmistukseen. SAL Product Oy:n kippimuotit valmistetaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

 • Muotin pinta on kulutuksenkestävästä teräslevyä, joka takaa tuotteiden pinnoille korkean laadun.

 • Kippipöytä on varustettu hydraulisella kipillä ja betonitiivistimellä, jossa on tärytyksen portaaton säätö.

 • Muotissa on joustava laitaratkaisu, joka mahdollistaa erimittaisten ja erimuotoisten elementtien sekä erityyppisten julkisivupintojen valmistuksen.

 • Kippimuottia voidaan käyttää niin sarjavalmistuksessa kuin usein vaihtelevien ja erikokoisten tuotevalikoimien valmistuksessa.

 • Elementtien lämpökäsittely tapahtuu muotin alle asennetun lämpökierukan avulla.

 • Muotissa on hydrauliyksikkö, joka helpottaa liikuttamista.

SAL -patterimuotti

SAL -patterimuotti on tarkoitettu betonisten väliseinäelementtien valmistukseen pystyvaluna. SAL Product Oy:n patterimuotit valmistetaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Patterimuottia on kahta eri tyyppiä: yksipuolinen tai kaksipuolinen. Muotti koostuu kiinteästä tukiseinästä, yhdestä tai kahdesta liikkuvasta tukiseinästä ja liikkuvista väliseinistä.

 • Patterimuotin kiinteä tukiseinä ja liikkuvat väliseinät on varustettu ala- ja sivulaidoilla. Asiakkaan toivomuksesta toimitamme myös välilaidat.

 • Patterimuotin kiinteä tukiseinä on varustettu vetosylintereillä, jotka pitävät patterimuotin koossa. Muotin väliseinät liikkuvat lattiakiskoilla.

 • Muottipinta on valmistettu kulutuksenkestävästä 8 mm teräslevystä, joka takaa valmiille betonielementtien pinnoille korkean laadun.

 • Lämpökäsittelyssä tarvittava lämmitysputkisto voidaan sijoittaa jokaiseen seinään. Lämmityksen väliaine johdetaan muottiin joustavilla letkuilla.

 • Betonin tiivistystä varten muotti voidaan varustaa korkeataajuisilla tärymoottoreilla. Betonin voi tiivistää myös sauvatäryttimellä.

 • Muotissa on hydrauliyksikkö, joka helpottaa muotin liikuttamista.

Betonivalukone SAL

Betonielementtien valmistusta helpottaa tarkoitukseen vartavasten suunniteltu SAL Betonivalukone. Taajuusmuuttajat tekevät valukoneen liikkeet sulavimmiksi ja helpommin ohjattaviksi. Betonivalukoneen avulla valettaessa betonielementeistä tulee tasalaatuisia.


Betonivalukone voidaantarvittaessa varustaa betonisäiliön nostomekanismilla. Nostomekanismimahdollistaa valutyön tekemisen erikorkeudella esimerkiksi patterimuotin valuntai kippimuotin valun yhteydessä. Betonivalu voidaan automatisoida asiakkaantarpeiden mukaan.

Betonielementtien siirtovaunu

Valmistamme betonielementtien siirtovaunuja valmiiden tuotteiden siirtämistä varten tehtaalla. Elementtien siirtovaunu voidaan varustaa kävelysillalla ja tukitelineellä. Siirtovaunun voidaan varustaa eri voimanlähteillä vaunun liikuttamista varten. 


Vaunun käytön vaihtoehdot ovat: sähkömoottori, polttomoottori tai vaijerivetoinen vaunu.

Betonielementtien nostopuomi

Valmistamme myös mittojen mukaan nostopuomit valmiiden betonielementtien nostoa ja siirtoa varten. Asiakas voi määritellä mm. nostopuomin pituuden ja kuormituskyvyn. Mittojen mukaan tehty nostopuomi takaa mahdollisimman sopivat nosto-olosuhteet eri kokoisille betonielementeille. Puomissa olevia siirtolenkkejä siirtämällä saadaan nostoapuvälineet sovitettua oikealle etäisyydelle betonielementin turvallista nostamista varten. Nostoapuvälineet kiinnitetään puomiin siirtolenkkien avulla.

Created by