Insinööritoimisto SAL-tekniikka

Insinööritoimisto SAL-tekniikka Oy 

on tamperelainen vuonna 1993 perustettu yritys. Toiminta-ajatuksemme on toteuttaa asiakkaan tarpeista lähtevää erikoiskoneiden ja -laitteiden suunnittelua, kokonaisprojektien johtoa ja projektien toteutuksia. Teemme myös yhteistyössä asiakkaidemme kanssa erilaisia kehitysprojekteja ja olemme mukana suunnittelemassa ja valmistamassa prototyyppejä. Teemme laitteista myös vaatimusten mukaiset huolto- ja käyttöohjeet sekä vaatimustenmukaisuusvakuutukset. 
Erityisalueitamme suunnittelu- ja toteutusprojekteissa ovat:

- Koneet ja laitteet

- Kappaleenkäsittelyautomaatio
- FMS -järjestelmät
- Kuljetinjärjestelmät

- Nostimet
- Koneautomaatio
- Teräsrakenteet

- Murskainkaluston suunnittelu

- Rautatiekaluston suunnittelu

- Työstökoneiden työkalut ja jigit

- Hydrauliset järjestelmät

- Pneumaattiset järjestelmät

- Sähkömoottorisuunnittelu

- Betoniteollisuuden laitteet

Insinööritoimiston yhteydessä toimiva SAL-Product Oy konepaja mahdollistaa projektien ja hankintojen joustavan toteutuksen. Kokeneilla suunnittelijoillamme on myös hyvä käsitys tuotteiden valmistuksesta, mikä osaltaan parantaa suunnittelun laatua.